Over ons

SAS-Finance houdt zich bezig met oplossingen op het gebied van Business Intelligence oplossingen voor het MKB. BI gaat een stap verder dan de huidige management informatie systemen.

Om te komen tot goede business intelligence moeten een aantal stappen doorlopen worden:

  1. Gegevens verzamelen uit verschillende systemen (logistieke volgsystemen, ERP, Finance,  enz.) en in een datawarehouse plaatsen.
  2. De verzamelde gegevens omvormen zodat de gegevens uit de verschillende systemen met elkaar te vergelijken zijn en uniform zijn.
  3. De verzamelde gegevens analyseren en omvormen tot informatie die bruikbaar is voor het management.
  4. De gevonden informatie presenteren in een dashboard of andere presentatievorm. Eventueel kunnen de gevonden parameters afgezet worden tegenover de gewenste parameters, zoals in de balanced scorecard.

Doordat we al vele jaren werkzaam zijn op het snijvlak van informatisering, reporting en control zijn wij als geen ander in staat ondernemingen concurentievoordelen te geven en slimmer te laten werken.